Medarbetare

Gustaf Sjögren

Gustaf Sjögren

Förvaltare

En av grundarna till Norron Asset Management AB. Ekonom från Stockholms Universitet 1982. Börs- och institutionsmäklare på Handelsbanken 1986-1991. Därefter förvaltare på Handelsbanken Fonder, med huvudansvar för Reavinstfonden. Grundade Catella Fonder 1998, där han också var partner 2008-2010. VD och ansvarig förvaltare för Catellas Reavinstfond 1998-2003. Gustaf var även med och startade Catella Hedgefond, vilken han ansvarade för fram till 2010.

+46 8 555 069 42 gustaf.sjogren@norron.com
Ulf Frykhammar

Ulf Frykhammar

Förvaltare

Managing Partner och en av grundarna till Norron Asset Management AB. Civilekonom från Linköpings Universitet 1989. Förvaltare på Enskilda Kapitalförvaltning 1989-1994. Därefter tre år i Hong Kong, med delansvar för SEB:s förvaltning i Asien. Tillbaka i Sverige ansvarade Ulf för SEB Fonders Nordenfonder och 1999 var han med och startade SEB Hedgefond, som han arbetade med till 2003. Var med och startade Catella Hedgefond 2003 och förvaltade den fram till 2010. Partner på Catella Fonder 2008-2010 samt styrelseledamot för Catella Capital under samma period.

+46 8 555 069 41 ulf.frykhammar@norron.com
Nicklas Granath

Nicklas Granath

Förvaltare

En av grundarna till Norron Asset Management AB. Optionshandlare på OM 1989-1991. Tradingchef på Carnegie 1991-2003 och på Handelsbanken 2003-2007. Förvaltare på Stramur Burdaras Bank 2007-2009 för att därefter börja på Catella, som förvaltare för Catella Hedgefond. Partner på Catella Fonder 2009.

+46 8 555 069 43 nicklas.granath@norron.com
Jan Törnstrand

Jan Törnstrand

Förvaltare

Ekonom från Linköpings Universitet 1989. Ränteförvaltare på Nordea 1990. Partner och förvaltare på United Securities Fondkommission, med ansvar för ränteportföljen. Förvaltare på Svensk Exportkredit Treasury Group 1996-2005. Finanschef på Kaupting Bank 2005-2006. Därefter ansvarig för all ränteförvaltning hos Catella samt ansvarig förvaltare för Catella Avkastningsfond och Catella Likviditetsfond. Jan ingick även i teamet som skötte Catella Hedgefond och var partner på Catella Fonder 2008-2010.

+46 8 555 069 46 jan.tornstrand@norron.com
Alexander Zetterquist

Alexander Zetterquist

Administrativ ansvarig (VD)

Administrativt ansvarig och VD. Civilekonom från Umeå Universitet 2000. Arbetade på E*TRADE som Manager Operations med plats i ledningsgruppen (ansvarig för bl.a. back office, kreditgivning och riskbedömning) under 2000-2007. Ansvarig för att bygga upp Middle Office funktionen då Straumur Burdaras Bank etablerades i Stockholm 2008. Därefter chef för Fixed Income Operations på Nordea Bank, för att i oktober 2010 tillträda som administrativt ansvarig (COO) på Norron Asset Management AB. VD i bolaget sedan november 2012.

+46 8 555 069 44 alexander.zetterquist@norron.com
Peter Werleus

Peter Werleus

Förvaltare

Peter är Civilingenjör från Lunds universitet. Han har en lång erfarenhet från analys och portföljförvaltning. 1999 började Peter som bolagsanalytiker på Orkla Securities. Fyra år senare gick han till Handelsbanken som analytiker och då även som ansvarig för Telecom gruppen. 2004 började Peter på HQ Bank där han arbetade som allokeringsansvarig. Sedan 2008 har Peter varit verksam portföljförvaltare på Carnegie, och där ansvarig förvaltare för bland annat Carnegie Corporate Bond. I november 2012 tillträdde Peter sin roll som ansvarig förvaltare för Norron Premium.

+46 8 555 069 47 peter.werleus@norron.com
Hans Bale

Hans Bale

Head of Norway

Hans är civilekonom från Norges Handelshögskola 1990. Hans har lång erfarenhet från Nordea, SEB och Fondfinans inom portföljförvaltning och finans. Corporate finance på Nordea 1993 – 1998. Mellan 1998 - 2003 var Hans ansvarig för SEB Asset Management, med delansvar för den norska aktieportföljen och fem andra mandat.  Mellan 2003 – 2005 var Hans ansvarig för SEB Merchant Banking aktielånavdelning i Norge & Danmark. 2005 startade Hans SEB Asset Management i Norge. Partner på Fondfinans Corporate Finance mellan 2011 – 2015. Anställd på Norron sedan maj 2015.

+47 909 24 832 hans.bale@norron.com
Marcus Plyhr

Marcus Plyhr

Trading assistant

Marcus anställdes av Norron maj 2014. Marcus arbetar som förvaltarassistent och hjälper Norrons förvaltare med dagliga uppgifter som portföljanalys, företagsanalys och risk. Ekonom (BSc) från Sierra Nevada College (Nevada, USA) med inriktning finansiell ekonomi. Marcus började sin karriär på Libertyship Capital i USA som tradingassistent på deras "special situations trading desk" mellan 2013-2014. Under sina studier arbetade Marcus deltid på Sierra Angels investment group, ett riskkapitalbolag som hjälper nystartade företag med kapital och mentorskap. Marcus kommer från en atletisk bakgrund där han har tävlat inom alpin skidåkning hela sitt liv.

+46 8 555 069 48 marcus.plyhr@norron.com