Vår filosofi

Att förvalta pengar är ett ansvarsfullt jobb. Att förvalta andra människors besparingar adderar ytterligare ansvar.

I syfte att optimera avkastningen för våra andelsägare jobbar vi efter en strategi och investeringsfilosofi med fyra hörnstenar.

Sunt förnuft. Förvaltningen av Norrons fonder präglas av förnuft, metodik, erfarenhet och tydlighet. I varje fond strävar vi efter att optimera den riskjusterade avkastningen. Vi vill också vara tydliga med vad du kan förvänta dig av respektive fond, och vilka risker du tar.

Kompetens. Var och en av Norrons förvaltare har över 20 års erfarenhet av de nordiska kapitalmarknaderna. Vår samlade kompetens i kombination med ett sunt och väl inarbetat förhållningssätt till förvaltning ska komma våra andelsägare till godo genom en mycket konkurrenskraftig avkastning.

Tillgänglighet. Norrons fonder ska vara tillgängliga för alla via ett brett urval av partners. Fondandelar kan köpas och säljas varje dag och ingen lägsta insats krävs.

Transparens. Norron är kapitalförvaltare med ansvar för värdeutvecklingen i respektive fond. Samtliga våra partners och ägare samt oberoende experter har daglig insyn i vår verksamhet.