Engagemang


Stiftelsen Back 2 life

Back to Life  Norron bidrar till stiftelsen Back 2 Life.

Stiftelsens ändamål är att genom anslag stödja kliniskt inriktad forskning inom metodutveckling för vård och rehabilitering av personer med traumatiska hjärnskador och också stödja och möjliggöra identifiering av olika rehabiliteringsformer inom området och förmedla information härom. Stiftelsen kan bevilja anslag till utbildning, undervisning och till annan verksamhet som möjliggör för svenska experter inom området att ta del av erfarenheter och metoder som praktiseras utanför Sverige. För detta ändamål kan anslag beviljas för att ge experter utanför Sverige möjlighet att besöka svenska sjukhus och vårdinrättningar och för att ge experter som arbetar i Sverige möjlighet att besöka utländska sjukhus och vårdinrättningar. Anslag får också beviljas för att patienter i Sverige skall få tillgång till vård och rehabilitering utomlands.

 

IFK Lidingö Norron bidrar till ungdomsidrott. Norron vill vara delaktiga i att utveckla barn- och ungdomsverksamheten inom IFK Lidingö Friidrott. Det är viktigt att klubben har möjlighet att kunna erbjuda barn och ungdomar att prova på olika grenar, stärka sammanhållningen samt erbjuda olika typer av lägerverksamhet.