En erfaren nordisk kapitalförvaltare

Norron

Norron Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo. Bolaget förvaltar 6 olika fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna. I fondutbudet återfinns såväl absolutavkastande fonder som aktivt förvaltade aktiefonder. Norron ägs av grundarna, tillika partners i verksamheten, samt det norska börsnoterade industriella investmentbolaget Aker ASA. Norron förvaltar ca 7 miljarder kronor och fonderna distribueras främst av marknadsledande nordiska sparandeplattformar med inriktning på tjänstepensionskapital.

Bolaget tilldelades pris för Sveriges bästa aktiefond 2014 & 2015, samt utsågs av tidningen Privata Affärer till årets fondbolag 2015.


Norrons förvaltare
Gustaf Sjögren
Ulf Frykhammar
Peter Werleus
Nicklas Granath
Jan Törnstrand

Administrativt ansvarig
Alexander Zetterquist (VD).