Norron Premium - Månadsrapport juli 2018

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.

Detta är ett produktblad och ska inte ses som ett investeringråd. För mer information om förvaltade fonder av Norron vänligen besök vår hemsida. Där hittar du ett KIID för respektive fond samt Prospekt för Norron SICAV. Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.”

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2018 1,0 0,2 0,1 -0,1 0,4 0,0 -0,1 0,4 - - - - -
2017 2,7 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 -0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 -0,2 0,0
2016 6,6 -1,2 -1,3 2,5 1,6 0,7 0,2 0,9 0,9 0,5 0,8 0,2 0,6
2015 -1,9 0,5 0,4 0,1 0,4 0,5 -0,8 0,4 -0,9 -2,1 0,3 0,3 -0,8
2014 0,0 0,5 0,8 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 -0,2 -0,8 -0,6 -0,4 -1,2
2013 - - - - - - - - 0,7 0,6 0,8 0,6 0,5

PLACERINGSINRIKTNING

Norron Premium är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i nordiska räntebärande instrument. Investeringarna sker i företagsrelaterade högavkastande krediter med huvudfokus mot BB-rating. Målsättningen är att fonden skall generera en avkastning som över tid väsentligen överstiger sitt jämförelseindex OMRX T-Bill. Den genomsnittliga durationen på de instrument fonden investera i, kan variera mellan -3 år till 7 år. I händelse av stigande räntor kan därför fonden ha en negativ exponering mot löptiden och därmed skydda värdet på fondens innehav.

KURSUTVECKLING

Tidsperiod: 2012-07-02 to 2018-07-31
Norron Premium
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK
Ränte - SEK obligationer, företag

TILLGÅNGSFÖRDELNING

Portföljdatum: 2018-07-31
Räntebärande 76,6%
Kort ränta 14,7%
Övrigt 8,7%

FONDFAKTA

Ansvarig Förvaltare Peter Werleus Startdag 2012-07-02
ISIN LU0772833314 Köpavgift 0,0%
Fondvaluta SEK Säljavgift 0,0%
Legal struktur UCITS V Fast arvode 0,8%
Handlas Dagligen Rörligt arvode 20,0%
Minsta insättning 100 SEK