Norron Active - Månadsrapport juli 2018

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.

Detta är ett produktblad och ska inte ses som ett investeringråd. För mer information om förvaltade fonder av Norron vänligen besök vår hemsida. Där hittar du ett KIID för respektive fond samt Prospekt för Norron SICAV. Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.”

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2018 9,7 2,9 -0,2 -2,0 4,4 0,5 -0,6 4,6 - - - - -
2017 14,6 1,2 3,2 2,7 4,2 1,4 -2,0 -1,8 -2,6 7,8 2,1 -4,1 2,1
2016 12,8 -8,9 4,8 0,8 0,8 2,1 -6,0 7,0 2,4 5,4 0,2 2,6 2,1
2015 27,7 6,7 12,4 2,9 3,0 1,6 -6,3 2,9 -4,8 -3,5 6,6 6,8 -2,0
2014 24,2 -0,2 5,5 1,5 4,8 4,1 0,5 -1,0 0,8 -1,1 -0,2 3,7 3,7
2013 - - - - - - - - -1,6 4,6 2,6 3,7 3,2

PLACERINGSINRIKTNING

Norron Active är en aktivt förvaltad fond med inriktning på svenska aktier, fonden kan också investera i aktier i de övriga nordiska länderna. Fonden kan även investera i obligationer utgivna av stat och kommun eller i företagsobligationer. Förutom aktier och obligationer kommer fonder att använda derivat för att kunna öka avkastningen och skydda sina investeringar. Fonden är koncentrerad och innehåller i normalfallet ca 25 bolag. Investeringar kommer göras i stora till medelstora bolag. Den aktiva förvaltningsstilen gör att den kommer att ha en hög omsättningshastighet. Målsättningen är att fonden skall generera en avkastning som över tid överstiger sitt jämförelseindex (SBX). Viktigt är också att ta risker vid rätt tillfälle, vilket vi säkerställer genom väl inarbetade metoder, regler och en stringens som kännetecknar all förvaltning inom Norron. Fonden är koncentrerad och innehåller i normalfallet ca 25 bolag. Investeringar kommer göras i stora till medelstora bolag. Den aktiva förvaltningsstilen gör att den kommer att ha en hög omsättningshastighet. Målsättningen är att fonden skall generera en avkastning som över tid överstiger sitt jämförelseindex (SBX). Viktigt är också att ta risker vid rätt tillfälle, vilket vi säkerställer genom väl inarbetade metoder, regler och en stringens som kännetecknar all förvaltning inom Norron.

KURSUTVECKLING

Tidsperiod: 2011-09-02 to 2018-07-31
Norron Active
Sverige

TILLGÅNGSFÖRDELNING

Portföljdatum: 2018-07-31
Aktier 93,5%
Kort ränta 6,7%
Övrigt 0,0%
Räntebärande -0,1%

FONDFAKTA

Ansvarig Förvaltare Gustaf Sjögren Startdag 2011-09-02
ISIN LU0619829491 Köpavgift 0,0%
Fondvaluta SEK Säljavgift 0,0%
Legal struktur UCITS V Fast arvode 1,5%
Handlas Dagligen Rörligt arvode 0,0%
Minsta insättning 100 SEK