Norron Select - Månadsrapport juli 2018

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.

Detta är ett produktblad och ska inte ses som ett investeringråd. För mer information om förvaltade fonder av Norron vänligen besök vår hemsida. Där hittar du ett KIID för respektive fond samt Prospekt för Norron SICAV. Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.”

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2018 8,0 0,1 -2,8 -3,0 6,5 2,9 -1,0 5,4 - - - - -
2017 3,5 -0,7 -0,4 -1,8 1,4 -0,5 -1,5 1,8 -3,9 6,2 2,7 -3,8 4,4
2016 11,4 -4,3 1,4 0,4 3,0 1,0 -1,2 3,0 0,4 3,7 0,8 2,1 1,0
2015 10,9 2,3 4,2 0,5 2,7 -0,7 -3,1 1,5 -3,2 -2,1 2,7 4,3 1,7
2014 11,0 1,3 4,7 0,5 1,9 3,3 1,6 -0,9 -1,2 -1,9 -0,7 1,4 0,6
2013 - - - - - - - - 0,7 2,4 3,7 2,2 2,5

PLACERINGSINRIKTNING

Fond för dig som är beredd att ta mer risk. Norron Select förvaltas med en beräknad risk i intervallet 5-15%, där just variationen i risktagande är ett viktigt inslag. Fondens investeringar koncentreras främst till aktier i likvida nordiska storbolag. Norron Select fångar flera dimensioner av förvaltarteamets gedigna erfarenhet av liknande investeringsstrategier: förmågan att välja aktier som går bättre än börsen, rutinen att skydda tillgångarna mot fallande börskurser och förnuftet att ta rätt risker vid rätt tillfällen. Med stöd av väl inarbetade metoder, regler och en stringens som kännetecknar all vår förvaltning strävar Norron Select efter att leverera en hög riskjusterad avkastning.

KURSUTVECKLING

Tidsperiod: 2011-02-01 to 2018-07-31
Norron Select

TILLGÅNGSFÖRDELNING

Portföljdatum: 2018-07-31
Aktier 71,4%
Räntebärande 17,0%
Övrigt 7,2%
Kort ränta 4,4%

FONDFAKTA

Ansvarig Förvaltare Nicklas Granath Startdag 2011-02-01
ISIN LU0580532280 Köpavgift 0,0%
Fondvaluta SEK Säljavgift 0,0%
Legal struktur UCITS V Fast arvode 1,5%
Handlas Dagligen Rörligt arvode 20,0%
Minsta insättning 100 SEK