Norron Target - Månadsrapport juli 2018

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.

Detta är ett produktblad och ska inte ses som ett investeringråd. För mer information om förvaltade fonder av Norron vänligen besök vår hemsida. Där hittar du ett KIID för respektive fond samt Prospekt för Norron SICAV. Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.”

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2018 2,4 0,7 -0,1 -1,2 2,2 0,9 -0,1 0,0 - - - - -
2017 2,8 0,2 0,4 -0,2 1,2 -0,2 -0,9 0,6 -1,3 2,5 1,1 -1,7 1,1
2016 5,5 -3,2 0,2 0,4 1,3 1,1 -1,1 2,3 0,5 2,6 0,3 0,4 0,6
2015 1,7 1,2 0,9 0,4 1,1 -0,2 -1,3 0,5 -1,7 -1,8 1,2 2,2 -0,7
2014 3,2 0,5 2,2 0,3 0,7 1,6 0,9 -0,4 -0,5 -1,4 -0,9 0,5 -0,1
2013 - - - - - - - - 0,3 1,1 2,4 1,2 1,2

PLACERINGSINRIKTNING

Fond som med lågt risktagande strävar efter att över tiden leverera en förväntad avkastning på 6-9% per år. Förvaltarna för Norron Target har under många år haft förvaltningsansvar för liknande fonder. Fondens framgång bygger på vår förmåga att välja rätt nordiska aktier, skydda dessa mot korrektioner samt väga upp risken med noga utvalda räntebärande instrument. Viktigt är också att ta risker vid rätt tillfälle, vilket vi säkerställer genom väl inarbetade metoder, regler och en stringens som kännetecknar all förvaltning inom Norron.

KURSUTVECKLING

Tidsperiod: 2011-02-01 to 2018-07-31
Norron Target

TILLGÅNGSFÖRDELNING

Portföljdatum: 2018-07-31
Aktier 53,6%
Räntebärande 25,0%
Kort ränta 15,9%
Övrigt 5,6%

FONDFAKTA

Ansvarig Förvaltare Ulf Frykhammar Startdag 2011-02-01
ISIN LU0580531472 Köpavgift 0,0%
Fondvaluta SEK Säljavgift 0,0%
Legal struktur UCITS V Fast arvode 1,0%
Handlas Dagligen Rörligt arvode 20,0%
Minsta insättning 100 SEK