Norron Preserve - Månadsrapport juli 2018

Informationen baseras på uppgifter från Morningstar.

Detta är ett produktblad och ska inte ses som ett investeringråd. För mer information om förvaltade fonder av Norron vänligen besök vår hemsida. Där hittar du ett KIID för respektive fond samt Prospekt för Norron SICAV. Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.”

AVKASTNING PER MÅNAD (%)

år jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2018 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,1 - - - - -
2017 1,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1
2016 2,3 -0,2 -0,4 0,7 0,5 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1
2015 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 -0,2 0,2 -0,1 -0,5 0,3 0,0 -0,2
2014 0,8 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 -0,6
2013 - - - - - - - - 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4

PLACERINGSINRIKTNING

Fond som med lågt risktagande strävar efter att generera en överavkastning jämfört med en traditionell korträntefond. Norron Preserve är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i nordiska räntebärande instrument med en löptid på -1 till 3 år. Investeringarna viktas mellan företagsobligationer, statsobligationer och statsskuldsväxlar. I händelse av stigande räntor kan fonden tack vare en negativ exponering mot löptiden skydda värdet på fondens innehav. Fonden kommer även att kunna handla i derivat för att öka eller minska olika risker. Norron Preserve passar dig som har en placeringshorisont på minst 3-5 år.

KURSUTVECKLING

Tidsperiod: 2011-02-01 to 2018-07-31
Norron Preserve
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK
Ränte - SEK obligationer, företag

TILLGÅNGSFÖRDELNING

Portföljdatum: 2018-07-31
Räntebärande 72,7%
Kort ränta 25,8%
Övrigt 1,5%

FONDFAKTA

Ansvarig Förvaltare Jan Törnstrand Startdag 2011-02-01
ISIN LU0580530409 Köpavgift 0,0%
Fondvaluta SEK Säljavgift 0,0%
Legal struktur UCITS V Fast arvode 0,8%
Handlas Dagligen Rörligt arvode 10,0%
Minsta insättning 100 SEK