Marknadskommentarer

Inte bara Saudiarabien som ser fördelarna med ett högre oljepris

I en överraskande åtgärd så enades energiministrarna inom OPEC på det senaste mötet om en produktionsminskning.

Läs mer

Marknadskommentarer

Aktivt ägarskap, historisk prestation och värdering

På stockholmsbörsen finns en rad olika ägarsfärers holdingbolag noterade.

Läs mer

Marknadskommentarer

En glad lax?

Den globala efterfrågetillväxten på lax överstiger produktionstillväxten. Vi tror detta kan hålla i sig de kommande åren och därmed skapa...

Läs mer

Marknadskommentarer

Oljemarknad mot balans?

Inom Norron har vi haft en negativ inställning till energi och energirelaterade aktier sedan hösten 2014. Vi ändrade vår uppfattning under februari i år.

Läs mer

Marknadskommentarer

Gravitation

De sista 9 månaderna har varit dramatiska på de finansiella marknaderna.

Läs mer

Marknadskommentarer

Financial instead of traditional engineering

Kapitalmarknaderna har återigen lugnat ner sig efter sensommarens och höstens turbulens.

Läs mer

Marknadskommentarer

Asiatiska valutor & kinesisk börs

På grund av sensommarens dramatik finns det mycket man vill kommentera kring det som sker på världens kapitalmarknader.

Läs mer

Marknadskommentarer

En partsinlaga kring aktiv aktieförvaltning

Den senaste tidens debatt kring aktiv förvaltning är mycket relevant och sätter ljuset på något som vi inom Norron argumenterat för under en lång tid.

Läs mer