Passiv kontra aktiv aktieförvaltning

2013-11-07

Det har under många år förts en diskussion om aktiv förvaltning av aktier kan slå indexfonder. Främst förs denna debatt bland journalister i relation till avgifter och hur mycket avgifterna gröper ur det sparade kapitalet och visst är det så, att avgifter tar en del av kapitalet. Jag har varit VD för två fondbolag. Ett som höll på med indexförvaltning och ett som bedrev aktiv förvaltning. Min slutsats är att genererar den aktiva förvaltningen inte en överavkastning så har den inget värde. Jag brukar även säga att aktiva fonder är till för den aktive spararen eftersom en aktiv fond agerar på olika sätt beroende på hur marknaden går och detta måste man som placerare lära sig. En annan viktig parameter är hur länge man skall ha sina pengar investerade och då är grundidén att ju länge man skall ha pengarna ju bättre passar en indexfond.

Jag har med hjälp av Morningstar tittat lite på tabellen igen och detta fall jämfört Sverigefonder och som referens haft indexfonden Avanza Zero.

Då kan man konstatera att visst är en indexfond bättre över en längre tid. Dock är indexfonden inte alltid bäst utan det finns aktivt förvaltade fonder som ger en bättre avkastning. Detta gör att det krävs lite mer arbete av placeraren eller en bra rådgivare. Frågan är vad men skall leta efter. En viktig parameter är om förvaltare vågar att avvika från index, vilket kräver ett stort självförtroende eftersom det kommer att, från tid till annan, betyda att förvaltaren under kortare perioder kommer att gå sämre än index. Det är ofta då som  kritiken kommer i denna kortsiktiga marknad. Som kritiker gör man det väldigt lätt för sig när man jämför aktiv och passiv förvaltning och hävdar att indexfonders utveckling är bättre. Aktivt förvaltade fonder är väldigt olika i hur de förvaltas och vilken placeringsfilosofi de arbetar efter och detta bör man ta reda på innan man investerar, och framför allt när man jämför mot en indexfond.