Privata Affärer har utsett Norron Active
till Årets bästa Sverigefond
Tidsskriften the hedgefund journal har utsett Norron Select
till Nordens bäst presterande ”Long/short equity” fond.